Onderzoek

Kwaliteitsborging en effectmeting door wetenschappelijk onderzoek

Wij monitoren de kwaliteit van onze coaching

Universiteit van Amsterdam onderzoekt de effectiviteit van MATCH

Om de kwaliteit en effectiviteit van coaching te onderzoeken is een samenwerking opgezet met de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie (A&O) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze psychologen bestuderen hoe mensen zich op werk ontwikkelen en zich aanpassen aan veranderingen in het werk en de organisatie. Ze richten zich daarbij op individuele werknemers, op teams van werknemers, en hoe individuen en teams elkaar beïnvloeden. De onderzoekers maken gebruik van experimentele onderzoekdesigns en (longitudinale) veldstudies. Hiermee willen zij de basis leggen voor ‘evidence based’ toepassingen in organisaties.

Onderzoekthema’s

In het onderzoek naar coaching in het kader van MATCH worden thema’s onderzocht als: individuele aanpassing, zelfregulatie en gedrag. Denk hierbij aan loopbaanontwikkeling, coaching, veranderinterventies, flexibiliteit, motivatie, besluitvorming, creativiteit en innovatie. 

Door middel van vragenlijsten evalueren we het effect van coaching op het vergroten van persoonlijke hulpbronnen en bevlogenheid, en het verminderen van stress. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan onder niet-coachees. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de ervaringen van masterstudenten tijdens de coschappen, en hoe deze ervaringen samenhangen met hun loopbaanontwikkeling. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het medisch onderwijs.