Onderzoek

Kwaliteitsborging en effectmeting door wetenschappelijk onderzoek

De gezichten achter MATCH 

Het onderzoeksteam

 Prof. Dr. Annelies van Vianen
Annelies van Vianen is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar het welbevinden en de loopbaanontwikkeling van medewerkers binnen de context van de organisatiecultuur waarin zij werken. Daarnaast heeft zij diverse onderzoeken begeleid naar het vinden en behouden van ‘passend’ werk, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en leiderschap in organisaties. Zij heeft een boek geschreven over dynamische loopbanen, publiceert in wetenschappelijk en professionele tijdschriften en ze is redactielid van diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften. Meer informatie over Annelies van Vianen is hier te vinden. 

Prof. Dr. Edwin van Hooft

Edwin van Hooft is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich in zijn onderzoek op motivatie- en zelfregulatieprocessen in prestatiesettings. Specifieke thema’s in zijn onderzoek zijn mentale gezondheid op werk, werkloosheid en baanzoekgedrag, uitstelgedrag en leerdoeloriëntatie. Zijn werk is verschenen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften zoals Journal of Applied Psychology, Personnel Psychology, Academy of Management Journal en Journal of Vocational Behavior. In 2018 publiceerde hij het Oxford Handbook on Job Loss and Job Search. Verder schreef hij een handreiking voor re-integratieprofessionals “Sturen op zelfsturing” in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, evalueerde hij het trainingsprogramma “Succesvol naar werk” van UWV, en ontwikkelde hij de online networking training “Building Relationships and Improving Opportunities”. Meer informatie over Edwin van Hooft is hier te vinden. 


 Dr. Anne de Pagter
Anne de Pagter is na haar studie geneeskunde in Utrecht gepromoveerd op complicaties na stamceltransplantatie. Daarna is ze in het Erasmus MC-Sophia te Rotterdam opgeleid tot kinderarts en vervolgens gespecialiseerd tot kinderhematoloog. Tijdens haar opleiding tot kinderarts heeft ze een opleiding tot coach gevolgd en ze is de initiator van Challenge & Support en nu ook het MATCH Programma. Anne werkt als kinderhematoloog zowel in het Erasmus MC-Sophia als in het LUMC – WAKZ.

 Prof. Dr. Matthijs de Hoog
Matthijs de Hoog is opgeleid tot kinderarts (1996) en kinderarts-intensivist (1998). In 2001 is hij gepromoveerd op onderzoek naar antibiotica bij pasgeborenen. Hij werkt sinds 1992 in het Erasmus MC-Sophia en is daar sinds 2005 opleider kindergeneeskunde. Hij is één van de initiators van het Challenge & Support Programma en is tevens hoogleraar kwaliteit van medisch specialistische vervolgopleidingen.

 Daan Fris MSc
Daan Fris promoveert aan het Erasmus MC en de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. In zijn PhD project binnen het MATCH-programma onderzoekt hij de effectiviteit van coaching voor Geneeskunde studenten. Daan is afgestudeerd Arbeids- en organisatiepsycholoog en is vooral geïnteresseerd in psychologische veiligheid, zelfdeterminatie, coaching en positieve psychologie.