Onderzoek

Kwaliteitsborging en effectmeting door wetenschappelijk onderzoek

Waarom doen we onderzoek? 

Het MATCH-pilotprogramma voor beginnende coassistenten is een prachtige basis voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van coaching. In samenwerking met een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam wordt het onderzoek uitgevoerd. Hierdoor is de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van de gegevens extra geborgd.

Veel Geneeskunde studenten ervaren een hoge mate van stress en een deel ontwikkelt zelfs burn-out symptomen. Met name een hoge mate van werk-privé interferentie en een hoge emotionele belasting zijn gerelateerd aan klachten van uitputting(1). Niet alleen kunnen burn-out symptomen zoals uitputting en cynisme erg belastend zijn voor coassistenten, ze kunnen ook leiden tot verminderde patiëntveiligheid en patiënttevredenheid(3).

Weinig onderzoek naar het effect van coaching voor medici

De effectiviteit van coaching voor het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en het functioneren van mensen is in veel organisatie- en educatieve settingen meermalen vastgesteld. Het wetenschappelijk onderzoek ernaar is echter verdeeld, en er is weinig onderzoek naar de effecten van coaching voor Geneeskunde studenten. Voor organisaties zoals een ziekenhuis is het ook van belang te weten of en hoe coaching kan bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en studenten. Zo kunnen zij beslissen of coaching moeten worden opgenomen in ontwikkeltrajecten.

Persoonlijke hulpbronnen kunnen helpen bij burnout preventie

Volgens het Job Demands-Resources model – een veel gebruikt werkstress-model – geven hoge werkeisen een verhoogd risico op uitputting en burn-out en kunnen persoonlijke hulpbronnen (bijv. flexibiliteit, coping, veerkracht) hierop een beschermend effect hebben(2&5). Persoonlijke hulpbronnen kunnen versterkt worden middels interventies zoals coaching(4). Het onderzoek dat is gekoppeld aan ons MATCH-coachingprogramma zal een bijdrage leveren aan de bestaande literatuur door te onderzoeken of specifieke persoonlijke hulpbronnen, die relevant zijn voor (de loopbaanontwikkeling van) geneeskunde studenten, kunnen worden vergroot door middel van coaching. 


Referenties

(1)Conijn, M., Boersma, H. J. M. V., & van Rhenen, W. (2015). Burnout bij Nederlandse geneeskunde studenten: Prevalentie en oorzaken. Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde, 159(A8255), 1–6. https://www.ntvg.nl/artikelen/burn-out-bij-nederlandse-geneeskundestudenten

(2)Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499.

(3)Panagioti, M., Geraghty, K., Johnson, J., Zhou, A., Panagopoulou, E., Chew-Graham, C., ... & Esmail, A. (2018). Association between physician burnout and patient safety, professionalism, and patient satisfaction: a systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 178(10), 1317-1331.

(4)Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 9(1), 1-18.

(5)Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14(2), 121