Pilot MATCH

Een onafhankelijk, vertrouwelijk en anoniem onderzoek 

Pilot MATCH

In de aankomende pilotstudie in 2020 en 2021 wordt coaching binnen het MATCH-programma aangeboden aan beginnende coassistenten in het Erasmus MC. Voorafgaand en na afloop van de coaching vullen deelnemers een gevalideerde vragenlijst in. Een controlegroep bestaande uit eveneens coassistenten vullen dezelfde vragenlijsten in, maar maken geen gebruik van de aangeboden coaching.

Randomisatie onder aanmeldingen

Alle coassistenten die deelnemen aan de pilot ontvangen van het onderzoeksteam een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Op basis van randomisatie wordt bepaald wie er direct aan het coachingprogramma kan deelnemen en wie op een later moment kan starten. Zo kan het zijn dat de ene student meteen start en een andere student pas een aantal maanden later. Ook de controlegroep die geen gebruik maakt van coaching zal gerandomiseerd worden.

Vertrouwelijk en anoniem 

Deelname aan MATCH is vrijwillig, vertrouwelijk en anoniem. Individuele gegevens kunnen niet worden ingezien door medewerkers van de betreffende centra. De onderzoeksgegevens worden volstrekt vertrouwelijk verwerkt door het onderzoeksteam.