Pilot MATCH

Een onafhankelijk, vertrouwelijk en anoniem onderzoek 

Pilot MATCH

In deze pilotstudie wordt coaching binnen het MATCH-programma aangeboden aan beginnende coassistenten in het Erasmus MC. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de coaching vullen deelnemers gevalideerde vragenlijsten in. 

Na het invullen van de eerste vragenlijst, kunnen deelnemers een keuze maken uit een selectie coaches. Vervolgens vullen zij gedurende hun eerste masterjaar vragenlijsten in over hun ervaringen in de coschappen. Na ieder van de eerste vier coschappen (Inwendige Geneeskunde, Heelkunde, Kindergeneeskunde, Gynaecologie) vullen studenten een vragenlijst in over hun ervaringen in dit coschap. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de mate waarin studenten zich gesteund voelden door collega’s en de variatie aan taken die zij mochten verrichten. Tot slot vullen studenten 3 weken na hun laatste coachingsessie een vragenlijst in die betrekking heeft op het traject. 

Vertrouwelijk en anoniem 

Deelname aan MATCH is vrijwillig, vertrouwelijk en anoniem. Individuele gegevens kunnen niet worden ingezien door medewerkers van de betreffende centra. De onderzoeksgegevens worden volstrekt vertrouwelijk verwerkt door het onderzoeksteam.